Bicara Haraki

Melahirkan Ulama Berilmu dan Berwibawa Dalam Pembangunan Negara Masa Kini

Perkataan ulamak mempunyai erti yang amat besar bersama besarnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh mereka. Pada hari ini, perkataan ini menjadi suatu pemakaian yang murah dan mudah digunakan. Ramai yang jauh dari mencapai tahap minimun piawaian dari segi keilmuan mahupun sahsiah dinobatkan sebagai ulamak sedang keilmuan masih cetek. Apakah sekadar bercakap ana dan anta atau memasuki pertubuhan bernama ulama atau sekadar dapat memberi ceramah yang berbentuk retorika dapat digelar sebagi ulamak. Sedangkan mereka belum lagi menekuni ilmu-ilmu Islam secara mendalam.

Muhammad al-Ghazali mengkritik keras terhadap golongan yang mengakui diri mereka sebagai ulama sedangkan mereka baru sahaja belajar Islam semalam dan pada hari ini ingin mengeluarkan fatwa. Akibatnya masyarakat akan menjadi keliru. Mereka menganggap dirinya menjadi jaguh kepada perjuangan Islam tetapi perbuatan tersebut bukan melambang kesuciaan agama Islam sebenarnya.Malah kenyataan-kenyataan mereka menyebabkan Islam dipandang serong.

Oleh itu, pentakrifan ulama membawa pengertian keilmuan dan orang yang berilmu dalam pelbagai demensi yang lebih bersifat universal. Muhammad Kamil Abd Majid dari Universiti Malaya menyebutkan bahawa ulama tidaklah semestinya khusus kepada ilmuan bidang agama semata-mata seperti banyak orang memahaminya sekarang, tetapi lebih umum meliputi sesiapa sahaja yang mempunyai kualiti ilmu pengetahuan, pembelajaran dan sains dengan penguasaan yang lebih mendalam terhadap bidang-bidang ilmu dan jujur dalam mencari kebenaran. Ertinya juga ulama adalah pemilik kaedah integrasi iman kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan akhlak yang mulia, yang kesemuanya didasarkan kepada tauhid di dalam mempelajari, mencari, mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Takrif ini akan lebih sesuai bagi ulama dalam menyahut cabaran abad 21. Istilah ulama tidak seharusnya disempitkan kepada mereka yang hanya tahu akan hukum keagamaan semata-mata. Kenyataan ini disokong oleh ayat al-Quran. 


Firman Allah yang bermaksud : “ Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlain-lain jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalngan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun.” (Faatir, ayat 28)

Ayat ini menjelaskan sifat orang yang berilmu ialah rasa takut dan takwa kepada Allah yang merupakan sifat utama golongan ini. Pendahuluan ayat ini menjelaskan fenomena-fenomena hujan dan langit, buah-buhan dan bumi, gunung-ganang dan lurah yang berbagai-bagai warna. Demikianlah pula makhluk manusia, alam haiwan sama ada melata atau yang diternak. Fenomena tersebut dapat difahami oleh orang yang berilmu dalam pelbagai disiplin ilmu dan bukan sekadar dalam lingkungan para ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama. Oleh itu, Sayyid Qutb berpandangan bahawa ulama adalah mereka yang memerhati alam yang aneh dan membawa mengenal Allah sebagai makrifat yang hakiki. Mereka mengenal akan kesan-kesan penciptaan Tuhan, takut akan kesan kekuasaan Allah. Malah merasai hakikat keagungan dengan melihat hakikat penciptaan. Di situ timbul rasa takut dan takwa malah mengabdikan sepenuhnya kepada Allah.

Saidina Ali menjelaskan sifat orang yang berilmu atau orang yang sebenarnya alim dengan katanya : “ orang yang tidak putus asa dan tidak menjadikan orang lain putus asa dari rahmat allah. Tidak memberi peluang untuk maksiat dilakukan. Tidak cuai dari mengingatkan manusia kepada azab Allah. Mengajak manusia mengasihi dan melaksanakan perintah al-Quran. Menjelaskan kepada orang bahawa beramal tanpa ilmu tidak ada kebaikan.”

Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menjelaskan sifat-sifat terpenting para ulama iaitu bahawa para ulama sebenarnya tidak mencari dunia dengan ilmu agamanya, perbuatannya sepakat dengan percakapannya, bertekun menjayakan ilmu yang mendatangkan faedah serta mengelakkan diri persoalan-persoalan yang sia-sia iaitu terlibat dalam banyak perkara khilaf dan berdebat didalamnya. Imam al-Ghazali mengibaratkan orang yang membelakangi ilmu-ilmu amaliah dan gemar kepada ilmu yang banyak khilaf didalamnya seperti seorang yang sakit teruk kerana berbagai jenis penyakitnya pula tetapi bila ditemuinya doktor maka ia sibuk dengan persoalan-persoalan berkenaan ubat-ubat dan khasiat-khasiat ubat yang pelik-pelik tanpa berusaha untuk mengubatkan penyakit dirinya. Orang berilmu juga sederhana dalam hidupnya, tidak cepat mengeluarkan hukum bahkan selalu menahan diri seboleh-bolehnya. Ibn Mas’ud menyebutkan bahawa orang yang berfatwa tentang segala-galanya yang ditanya adalah orang gila. Ulama yang unggul juga hati dan hidup mereka dipenuhi dengan suasana takwa dan takut kepada Allah. Bila dilihat wajah mereka manusia teringat kepada Allah. Kehebatan lahirnya mencerminkan kehebatan hatinya yang sentiasa diselubungi dengan rasa takwa kepada Allah. Sebab itu pada ulama yang utama didapati sifat-sifat ketenangan, merendah diri dan tidak bongkak takbur. Cakap kosong, senda gurau berlebihan, ketawa berdekah-dekah serta gerak geri yang keji atau hina atau kesombongan dan kelalaian tidak didapati pada diri ulama yang utama. Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahawa orang yang memiliki sifat-sifat demikian adalah ulama yang sejati dan berwibawa. Ada dua cirri utama kejiwaan yang mutlak dimiliki seseorang yang menjadi pewaris nabi, pertama rasa takutnya yang hanya kepada Allah melebihi rasa takut yang dimiliki kaumnya. Kedua, keluhuran akhlak ulama kepada makhluk Allah melebihi siapapun di antara kaumnya. Bagi ulama setiap itu disetai dengan perasaan takut kepada Allah. Rasa takut ini membuatkan ketaatan para ulama, kecintaannya dan kegigihannya dalam menjalankan perintah Allah memperjuangkan agamaNya melebihi orang lain.

Tugas utama para nabi adalah menyempurnakan akhlak. Bagaimana seorang ulama boleh menjalankan tugas ini jika mereka sendiri tidak sempurna akhlaknya. Di sini persoalan moral dan akhlak menjadi suatu yang utama. Bagi seorang ulama, penguasaan ilmu dan akhlak tidak boleh dipisahkan. Adalah menjadi musibah besar jika umat Islam mengangkat seseorang sebagai ulama sedangkan moral dan akhlaknya masih dipersoalkan. Kriteria utama para ulama adalah moralnya kerana kedudukannya sebagai suluh dan obor umat. Bangsa Yahudi dan Nasrani menolak kenabian Muhammad s.a.w. bukan kerana kebodohan mereka tetapi kerana kejahatan para ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran untuk memperolehi sedikit kesenangan dunia.

Imam Malik pernah ditanya tentang seorang alim atau ulama. Ia menjawab : “ seorang yang alim tidak dikatakan alim sampai ia dapat mengamalkan secara khusus untuk dirinya suatu amalan yang diwajibkan kepada manusia dan ia tidak memberi fatwa kepada orang lain tentang amalannya itu yang sekiranya ditinggalkan tidak berdosa.”

Sesetengah dari kita mengagungkan ulama silam sehingga lupa peranan yang perlu dilakukan olehnya terhadap generasi kini. Ulama silam telah menunaikan amanah ilmu dengan baik sekali untuk zaman mereka. Pada zaman kini kita memerlukan ilmuwan yang dapat memenuhi tuntutan umat semasa. Terdapat ulama yang menyibukkan dalam isu-isu yang remeh dan lupa isu utama yang perlu diberi perhatian. Akibatnya umat Islam dalam keadaan lemah dan mundur. Mereka hanya cukup berpuas hati dengan apa yang ada dan tidak melibatkan diri dengan giat bagi merangka masa depan ummah yang lebih cemerlang. Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam dunia Islam sekarang terutama pasca 11 September memerlukan peranan ilmuwan Islam yang padu dan bertindak secara rasional dan berhati-hati. Ulama perlu peka terhadap Islam sebagai satu tamadun sejagat yang mementingkan soal keadilan, perikemanusiaan dan keinsanan sebagai nilai-nilai utama tamadun Islam. Ulama juga perlu menyegarkan tentang pentingnya ilmu, kepimpinan dan penguasaan bidang sains dan teknologi. Di samping itu, para ulama perlu melihat isu-isu kini dengan pandangan yang lebih luas.

Salah faham terhadap beberapa isu seperti poligami dan kedudukan wanita adalah disebabkan pandangan-pandangan oleh ulama tradisi yang sempit dan sikap liberal golongan wanita yang ingin memperjuangkan haknya. Sedangkan Islam tidak bertanggungjawab terhadap tafsiran-tafsiran yang disalahertikan oleh mereka.Oleh itu, perlunya peranan golongan ketiga atau institusi ulama berwibawa yang dapat menjalin kedua-dua pihak untuk berdialog dan bersemuka demi keutuhan ummah. Sikap keangkuhan tidak mahu berdialog bukan sifat mukmin sejati apatah lagi dari kalangan para ulama dan sarjana Islam. Sejarah telah membuktikan ulama juga pernah dikritik. Al-Maududi menerima dengan hati terbuka kritikan yang dilakukan oleh Abu Hassan al-Nadwi terhadap beberapa penulisannya.Beliau tidak pun melahirkan rasa tidak senang dengan kritikan ini seperti dirasai pengikutnya. Ini bereti ulama boleh dikritik. Setengah umat Islam beranggapan mengkritik ulama adalah sama dengan mengkritik Islam. Perkara itu tidak benar. Demikian juga suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh aliran pendidikan Barat yang apabila mengkritik ulama, mereka hilang panduan sehingga mengkritik Islam secara langsung. Oleh itu, setiap orang perlu memahami Islam dari sumber berautoriti supaya kefahamannya tidak terpesong. Hassan al-banna menegaskan pandangan seseorang boleh diterima dan ditolak kecuali kata-kata Rasulullah s.a.w.

Ulama masa kini perlu melbatkan diri dalam pembangunan masyarakat dan negara dan ia seharusnya lebih hebat daripada generasi ulama terdahulu kerana keadaan sekarang leih mencabar dan keperluan umat terhadap penyelesaian secar Islam amat mendesak. Oleh itu, mereka perlu melibatkan diri secara lansung dengan masyarakat untuk membangun pemikiran, kerohanian dan pembangunan fizikal.

Menurut Dr. Abdul Halim El-Muhammady, para ulama masa kini perlu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan seperti berikut :

1) Menyambung tradisi ilmu yang diasaskan oleh ulama tradisional melalui pengajaran dan penulisan, agar kesinambungan ilmu berterusan berlaku, terutamanya ilmu-ilmu asas keislamanan. Kesinambungan ilmu di segi penulisan telah terputus sejak seratus tahun yang lalu selepas meninggalnya ulama-ulama besar seperti al-raniri, Daud al-fatani, Abdul samad al-Falambani dan lain-lain. Penulisan ilmu yang dimaksudkan di sini ialah penulisan yang lengkap dan bercorak ilmiah dalam bidang-bidang tertentu.

2) Mereka perlu kepada perubahan dalam pengolahan ilmu dan pendekatannya, agar mudah difahami oleh generasi masa kini yang telah terbentuk pemikiran mereka dari disiplin ilmu yang berbagai dan suasana masyarakat yang berbeza. Teerutamanya ilmu-ilmu asas keislaman seperti pengajian al-quran, Sunnah, Fiqh dan sebagainya.

3) Mereka perlu memahami dan mengolah ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan perkembangan masyarakat kini seperti bidang undang-undang, ekonomi, kemasyarakatan, sains dan lain-lain, agar ilmu-ilmu ini dapat dimanfaatkan dan berkembang dalam masyarakat mengikut perspektif Islam dan mampu untuk memberi penyelesaian kepada permasalahan kehidupan masayakat Islam masa kini.

4) Ulama perlu terlibat secara langsung dalam pembangunan masyarakat di segi keilmuan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya di seluruh peringkat masyarakat dan sepatutnya mereka menjadi penggerak dan yang memberi sumbangan kepada inspirasi pembangunan masyarakat.

5) Mereka seharusnya melibatkan diri dalam memberi bimbangan kerohanian yang jelas untuk membina kekuatan kejiwaan kepada masyarakat, agar mereka tidak terpesung daripada pengaruh-pengaruh ajaran kebatinan dan ajaran-ajaran kerohanian yang boleh menyesatkan.

6) Mereka perlu melibatkan diri dalam memberi kesedaran kepada masyarakat dalam seluruh perinmgkat, melalui saluran yang rasmi dan yang bukan rasmi berasaskan ilmu dan penyelesaian pratikal untuk masyarakat.

7) Mereka perlu berusaha memupuk kemesraan hidup di kalangan masyarakat berasaskan Islam dan menghidupkan kembali tradisi perhubungan masyarakat yang telah diasaskan oleh ulama tradisional berdasarkan konsep ukhuwwah,kejiranan dan konsep jamaah supaya konsep-konsep ini dapat meredakan sentimen kelompok yang sedang berkembang dalam masyarakat.

8) Mereka hendaklah menjadi jambatan untuk perhubungan seluruh kelompok masyarakat untuk menjadi tempat rujukan dan contoh penghayatan pemikiran dan nilai-nilai yang positif untuk pembangunan dan kesatuan masyarakat, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. para sahabat dan ulama yang silam.

9) Mereka perlu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi dakwah di samping kegiatan-kegiatan rasmi lainnya, agar dapat dipupuk semangat kerja secara kelompok dan berorganisasi untuk memberi kekuatan kepada kerja-kerja untuk peningkatan dakwah Islam.

10) Menubuhkan institusi-institusi pendidikan yang bergiat untuk memupuk pendidikan Islam dan keilmuan Islam secara mendalam yang mencakup bidang-bidang ilmu asas keislaman, ilmu pelengkap dan ilmu-ilmu semasa yang lain untuk keperluan pembangunan umat.

Untuk membolehkan para ulama memainkan peranan besar dalam yang berkeasn dalam pembangunan negara, mereka haruslah mempunyai kualiti-kualiti seperti berikut :

a. pengetahuan yang mendalam bukan sahaja dalam bidang-bidang yang berkaiatan denagn ilmu-ilmu agama seperti fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis dan pandangan-pandangan pelbagai mazhab yang muktabar tetapi juga memahami serta menguasai pelbagai cabang ilmu yang lain seperti sains kemasyarakatan, ilmu ekonomi dan lain-lain.

b. Memahami cirri-ciri peradaban Barat terutama dari segi ideologi dan system ekonomi sama ada kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan globalisasi. Para ulama juga perlu memahami perbandingan agama (muqarah al-adyan) supaya ia dapat menjelaskan lagi keindahan agama Islam.

c. Memahami secara mendalam tradisi dan pemikiran tamadun besar dunia terutama tamadun cina dan India. Ini adalah perlu bukan sahaja kerana banyak yang boleh kita pelajari daripada tradisi dan ahli fikir dari kedua-dua tamadun yang besar ini tetapi juga kerana dengan ini kita akan dapat mengetahui warisan peradaban kaum-kaum yang terbesar di negara ini.

d. Mempunyai kebijaksanaan atau hikmah yang tinggi dalam mengutarakan pandangan terhadap perubahan yang hendak dibawa supaya pandangan-pandangan ini dapat dirterima bukan sahaj oleh orang Islam tetapi juga orang-orang bukan Islam.

Oleh itu, ulama merupakan satu golongan terpenting dalam sejarah pembangunan masyarakat manusia sama ada dari segi kerohanian atau pun kebendaan. Mereka adalah penggerak kepada kesedaran umat dan pengisi kepada pembangunan pemikiran dan budaya. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam akan terjamin dan terserlah apabila wujud persefahaman antara ulama dan penguasa dalam membangunkan umat. Pertembungan antara kedua-dua pihak akan mengakibatkan kekacauan yang besar dalam masyarakat. Oleh itu, perkara ini sedaya upaya harus dielakkan. Adalah diharapkan kerjasama antara ulama dan penguasa dapat mempercepatkan lagi proses pembangunan masyarakat manusia terutama dari segi akhlak dan kerohanian.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.